Skip to content

КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИ

Превенцията на инфекциозни заболявания е приоритет в Дентална клиника The Top, където сме развили несравним протокол на работа. След настоящата пандемия, ние положихме неимоверни усилия, за да създадем най-сигурната обстановка за дентално лечение.

В  Дентална клиника The Top се осъществяват множество процедури за контрол на инфекциозните заболявания с цел предотвратяване на тяхното разпространение.

 

НИЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ОТ ВАШАТА СИГУРНОСТ И РАБОТИМ УСЪРДНО ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ!

Именно поради това, в Дентална клиника The Top, сме обособили две големи изцяло отделени пространства за стерилизация и деконтаминация. Процесът на обработка на замърсени дентални инструменти към чисти такива е важен за редуциране на риска от кръстосано заразяване. Ние успяхме да постигнем това чрез обособяването на две изцяло отделни помещения за чист и замърсен интрументариум. Между стаята за мръсен и тази за чист инструментариум няма интеракция. Инструментите биват обработвани от най-високия клас автоклави и филтри в света (MELAG). 
Всички дентални инструменти притежават чип и биват проследявани от софтуера LM Tracking System. Това означава, че във всеки един момент знаем какъв тип инструменти се използват, къде биват използвани, кой дентален лекар ги използва и с кой пациент. Събраната информация се съхранява в картона на пациента. Системата позволява допълнително следене на етапите на стерилизация, както и напомняне за навременното сервизиране на дадения инструментариум.

Сигурност за пациента и документация на контрол на инфекциите

Почистване на инструментите

Дезинфекция

Стерилизация

Пакетиране и съхраняване

Валидация и сертифициране

Изхвърляне на отпадъците

Асептика в лабораторията

Менажиране на разпръскването

Контрол на порезни рани и убождания

Дентални юнити и маркучи

Дизайн и зони в операционната

Протоколи на почистване

Управление на инфекциозния контрол

Хирургични протоколи за почистване

Адрес

София, бул. Цариградско шосе 96

Елипс център ет. 11

Телефон

+359 87 706 7777

Е-майл

wecare@thetopdental.com