Свържете се с нас: +359877067777

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА THETOPDENTAL.COM

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за използване на уебсайта „thetopdental.com“.

Уебсайтът „thetopdental.com“ се управлява от ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД, с ЕИК 205341939 и адрес на управление:

гр. София, район Лозенец, ул. „Крум Попов“ № 60.

При необходимост имате възможност да се свържете с нас посредством следните данни за контакт:

тел. +359 87 706 7777

имейл: wecare@thetopdental.com

Уебсайт „thetopdental.com“ предоставя информация относно често срещани дентални проблеми, както и предлаганите видове услуги в клиниката на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“. В уебсайта през определени периоди от време, под формата на банери, се предоставя информация, свързана с организирани от ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ кампании за промоционални цени на конкретно посочени видове услуги.

Използвайки „thetopdental.com“ Ви се съгласявате с настоящите общи условия и политиката за бисквитки. Ако не сте съгласни с едно или повече от посочените текстове в общите условия и/или политиката за бисквитки, следва да се въздържате от използването на уебсайт „thetopdental.com“.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите общи условия изброеното понятие е използвано със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва сайта „thetopdental.com“;

III. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост, върху статите и другите информационни материали в сайта, включително и върху кампанийните банери, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД  е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на личните данни)

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД  се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите при попълване на бланката за регистрация.

С регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява и с Политиката за поверителност.

V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Информацията, налична на сайта „thetopdental.com“, по никакъв начин не следва да се тълкува, или по какъвто и да е начин интерпретира като медицинска консултация. Действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отнасящи се до неговото здраве, следва да бъдат извършени след консултация със специалист в съответната област.

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД  си запазва правото да променя съдържащата се на сайта информация, като прави всичко възможно, информацията да е вярна, точна и актуална, без да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД  не носи отговорност за последиците, включително и евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин със съдържащата се на сайта информация.

VI. ЗАПИТВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

На уебсайта е налична и бланка за запитвания на ПОТРЕБИТЕЛИ. Тази възможност е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИ, които желаят да си запишат час за консултация с конкретен специалист. За повече информация относно какви лични данни се събират и за какви цели виж Политиката за поверителност.

При попълване бланката за запитвания, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от извършването на некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД.

VII. ДРУГИ

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д ТОП“ ЕООД  си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в общите условия.

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.