Skip to content

Счупени зъби

Повече за проблема

Счупените или фрактурираните зъби са сериозен и често срещан  проблем, с който ежедневно се сблъскваме в денталната практика и който изисква спешната намеса на денталния лекар

От какво се причинява?

Счупването на зъбите може да се предизвика  например при хранене с твърда храна, при травма, удар и др. Важно е да се отбележи, че умъртвените зъби, които не са покрити с корона или частична корона, могат да се фрактурират по-лесно и счупването може да доведе до екстракция на съотвения зъб.

Диагностика

Фрактурите на зъбите могат да бъдат различни видове и в зависимост от това прилагаме към тях различен лечебен подход. Понякога това е просто малка част от зъба, която е счупена и лесно може да се поправи с композитен материал (материал за пломба) по незабележим начин. Често счупването може да засегне пулпата на зъба. В такъв случай се налага девитализиране на съответния зъб и възстановяването му с корона.

ИЗБЕРЕТЕ Професионално решение

Какво е
Решението?

В клиника The Top след орален преглед, внимателно разглеждане под микроскопско увеличение, рентгенография или 3D скенер, ако е необходимо, ще диагностицираме фрактурата, нейния ход и размер и ще направим всичко възможно да запазим зъба. В случай, че това е невъзможно и се налага неговата екстракция, нашите специалисти ще ви предложат най-подходящия метод за заместване на счупения зъб.

Обърнете сe към нас за консултация

Адрес

София, бул. Цариградско шосе 96

Елипс център ет. 11

Телефон

+359 87 706 7777

Е-майл

wecare@thetopdental.com