месец на ИНВИЗАЛАЙН

Какво е Invisalign?

Invisalign е система за изправяне на зъби, състояща се от прозрачни алайнери, които се поставят директно върху зъбите. След поставянето им, те остават невидими за всички наоколо. Нашият Invisalign Platinum Provider ще изготви ортодонтски анализ, следвайки високите стандарти на технологията Invisalign.

Как работи Invisalign?

Алайнерите Invisalign оказват натиск върху конкретни части на зъбите и по този начин постепенно ги придвижват в желаното положение.

Предимства на Invisalign:

Screenshot 2021-06-09 at 13.41.33

Какви стъпки трябва да предприемете?

Scroll to Top