Професор Д-р Димитър Филчев

Образование и кратка биография

Професор Димитър Филчев е роден през 1973 година в гр. София. Завършва Немската езикова гимнания през 1992 година и 6 години по-късно Факултета по дентална медицина в Медицински университет, гр. София.

Със специализация в областта на денталното протезиране и поливалентна стоматология, професор Филчев не само открива своята страст в денталната медицина, но също така и в това да предава знанията си,след като е избран за главен асистент в катедрата по протетична дентална медицина.

През 2006 година професор Филчев специализира 3 месеца в катедрата по протетика в Мюнхен и 2 години по-късно продължава обучението си със специализация в областта на имплантологията в Ню Йорския дентален университет. През 2015 година придобива титлата доцент.

От 2010 година, той е лектор в института Zimmer, Винтертур, Швейцария, където редовно провежда лекции и практически курсове. От 2013 година е член на Европейската академия по естетична дентална медицина, ко-основател на световната група Style за естетична дентална медицина и активен член на 12-тия международен борд за развитието на трабекуларната техника в имплантологията.

Професор Филчев активно участва в множество научни проекти със съгласието на Министерството на образованието и науката, Медицинския университет и 2 интернационални проекта между различни университети в Европа, Близкия Изток и САЩ – в областта на имплантологията, лазерите и CAD CAM технологиите.

Той е гост – лектор на многобройни престижни научни форуми, включително Интернационалния конгрес по орална имплантология (ICOI) и DGZI, Баден-Баден, Германия, 2011 год., SENAME – Имплантологични войни част 2, Атина 2012 год., BASS, 2012 год., Тирана, конгресът на Македонския дентален съюз, Охрид, 2012 год., BDA, Бургас, 2012 год., AEEDC, Дубай, 2014 год. и много други.

Специалност

Протетика и поливалентна стоматология

Публикации
  • Професор Филчев е автор на повече от 20 дентални публикации в български и интернационални журнали.
  • Над 20 участия с постери и доклади в научни конгреси.
Интереси

Напоследък свободното време на професор Филчев е заето от задачата да въведе/превърне най-новите технологии в рутина на Дентална клиника The Top.

Scroll to Top