Доц. д-р Камен Коцилков

Доцент Камен Коцилков
Образование и кратка биография

Доцент Коцилков практикува дентална медицина с фокус върху пародонтологията и денталната имплантология повече от 21 години.

Доцент Коцилков е почитан асистент в катедрата по пародонтология в Медицински университет-София, факултет по дентална медицина от 2001 до 2005. От 2006 до 2015 взима позицията на доцент в същата катедра. Неговия път продължава със специализация в областта на пародонтологията през 2008. Същата година той посещава лятно училище за клинична пародонтология и имплантология в Хайделберг, Германия.

 От 2015 година доцент Коцилков е доцент в катедрата по пародонтология във факултета по дентална медицина, МУ- София.

Има и магистърска степен от програма 2 ниво за „Мениджмънт на меките тъкани около зъби и импланти“ от университета в Болоня.

Специалност

Пародонтология и заболявания на оралната мукоза

Афилиации и награди

Доцент Коцилков е част от основателите и текущ президент на Българската асоциация по пародонтология.

Активен член на конгреса София Дентал Мийтинг, Българска научна дентална асоциация и Българската дентална асоциация.

Публикации
  • Общо публикации – 34
  • Научни презентации – 54
  • Лекции и курсове – 50
  • Научни проекти – 4
Интереси

В свободното си време Доцент Коцилков обича да се разхожда сред природата и да играе баскетбол.

Scroll to Top